Hallituksen jäsenet

Mervi Jansson, pj. (Omnia)
Mikko Naukkarinen (TAMK)
Pasi Kaskinen (Finland University Oy)
Kirsi Koivunen (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä)
Mika Lackman (Viope Solutions Oy