Uutiskirje marraskuu 2016

FIEDU uutiskirje marraskuu 2016

FIEDU – uusi yhdistys edistämään koulutusviennin kasvua

Vuoden 2016 keväällä perustettu Finnish International Education Association (FIEDU) on suomalaisten koulutusvientitoimijoiden yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa suomalaisen koulutusosaamisen kansainvälistä näkyvyyttä ja edistää jäsenistönsä toimintamahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla.

Perustamisen jälkeen yhdistys on pyrkinyt ensisijaisesti tekemään sidosryhmäyhteistyötä varmistaen asemansa yhtenä keskeisenä koulutusvientiä edistävänä toimijana Suomessa. Tavoitteena on myös turvata rahoitusta tulevalle toimikaudelle, jotta yhdistys voi palvella kasvavan jäsenmääränsä tarpeita ja toimia osana Team Finland-verkostoa

Yhdistyksellä on tällä hetkellä 13 jäsentä, mukana Suomen johtavia koulutusviennin toimijoita.

Yhdistyksellä jo runsaasti näkyviä toimia niukoista resursseista huolimatta

 1. Hallituksen jäsenet Mervi Jansson ja Kirsi Koivunen osallistuivat keväällä ministeri Grahn-Laasosen asettamaan koulutusviennin esteiden poistamista kartoittaneen työryhmään toimintaan. Työryhmä luovutti kesäkuussa 2016 ministerille raportin ”Vietävän hyvää toisen asteen koulutusta! Toimet toisen asteen koulutusviennin edistämiseksi”.
 1. Mervi Jansson osallistui FIEDUN edustajana ministeri Mykkäsen syyskuussa 2016 Egyptiin suuntautuneella vienninedistämismatkalla koulutusvientipaneeliin.
 1. Yhdistyksen hallitus on valmistellut OKM:lle konkreettisen ehdotuksen viidestä toimenpiteestä koulutusviennin edistämiseksi:
 • Kunniakonsulit: koulutusviennin edistäjäverkosto kohdemaissa, tavoitteena lisätä läsnäoloa ja näkyvyyttä kohdemarkkinoilla sekä saada ajantasaista tietoa meneillään olevista ja tulevista koulutusreformeista.
 • Vientiosaaminen: koulutusta ja työkaluja jäsenistölle, panostaan erityisesti liiketoimintaosaamiseen.
 • Rahoitusinstrumentit: rahoitusvaihtoehtojen ja –tahojen kartoitus ja hyödyntäminen
 • Laatu ja akkreditointi: koulutusvientikonseptien (esim. suomalaiset tutkinnot) laadun sertifiointi ja valvonta
 • Lainsäädäntö: myönteisen kehityksen jatkuminen esteiden purkamisessa

Ehdotus on toimitettu avainhenkilöille opetus- ja kulttuuriministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön ja ulkoasiainministeriöön.

 1. Yhdistyksen edustajat ovat tavanneet opetus- ja kulttuuriministeriön avainhenkilöitä kahdesti, toisessa tapaamisessa olivat lisäksi mukana työ- ja elinkeinoministeriön edustajat sekä ulkoasianministeriöstä koulutusviennin suurlähettiläs Marianne Huusko. Tapaamisissa on esitelty yhdistyksen toimintamallia ja viittä toimea koulutusviennin edistämiseksi sekä pyritty aloittamaan keskustelu julkisista rahoitusmahdollisuuksista ensi vuodelle.
 2. Yhdistyksen hallituksen on nimittänyt Jyri Ahdin osa-aikaiseksi vt. projektipäälliköksi marraskuun alusta. Tällä lisäresurssilla panostetaan ennen kaikkea yhdistyksen rahoitusmahdollisuuksien ja muiden toimintaedellytysten kehittämiseen.

Jäsenillä merkittäviä uusia hankkeita

 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Kreikan opetusministeriö (Ministry of Education, Research and Religious Affairs) käynnistävät projektin, jossa kehitetään Kreikan ammatillista koulutusjärjestelmää. https://www.omnia.fi/uutiset/omnia-kehittaa-ammatillista-koulutusta-kreikassa
 • Tampereen Ammattikorkeakoulu on syksyn aikana mm. kouluttanut noin 500 kiinalaista rehtoria Guanghzoussa, järjestänyt verkkokoulutusta ”Emerging Trends in Education” portugaliksi Brasiliassa ja selvittänyt konsulttina ammatillisen koulutuksen tilannetta Myanmarissa
 • Sekä Omnia että Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ovat hakeneet kokeilulupaa ammatillisten tukintojen vientiin. http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/ammatillinen_koulutus/kokeilut/koulutusvientikokeilut_2016-2020
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja EduCluster Finland toteuttivat järjestyksessään kolmannen yrittäjyyskasvatuskoulutuksen Shanghaissa. Syksyllä toteutettuun koulutukseen osallistui yli 70 kiinalaista nuorta (Entrepreneurship education training programme). https://www.jao.fi/news/Yrittajyyskasvatusta-yli-70-kiinalaiselle-nuorelle-/yzqkcugf/8988d90f-a647-4909-826d-f7a08095f8bd
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on yhdessä omistamansa ao-koulutus Oy:n kanssa toteuttanut kiinteistöalan täydennyskoulutusohjelmaa Pietarissa kuluneen vuoden aikana. Koulutuksen kohderyhmänä on ollut mm. Pietarissa toimivien suomalaisten kiinteistöalan yritysten venäläiset työnjohtajat. https://www.jao.fi/news/Aikuisopisto-vie-suomalaista-kiinteistoalan-osaamista-Venajalle/25299/0ea0ebdb-7307-4988-8cc4-8bd77037b156
 • Viope on yrityskumppanina Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoimassa, Tekesin ja ulkoasianministeriön yhteisestä BEAM -ohjelmasta rahoitetussa SCALA –hankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään mobiilioppimista sekä luodaan mahdollisuuksia suomalaiselle koulutusviennille Brasilian markkinoilla vuosien 2016-18 aikana.

Loppuvuonna panostetaan ensi kauden toiminnan varmistamiseen

Yhdistys hakee julkista rahoitusta toimintansa vakiinnuttamiseen, kasvuun ja kehittämiseen sekä roolia keskeisenä koulutusviennin edistäjänä vuonna 2017. Tähän pyritään aktiivisella keskustelulla ja toiminnan suunnittelulla yhdessä keskeisten ministeriöiden edustajien sekä jäsenistön kanssa.

Jäseniltä pyydetään tietoja uusista projekteista, kaupoista, onnistumisista ja muista mielenkiintoisista koulutusviennin uutisista sähköpostilla osoitteeseen fiedufi@gmail.com